Projekt Berry Tech

28 czerwca 2018

 

BerryTech to projekt optymalizujący technologię uprawy truskawki powtarzającej (tzw. “dnia neutralnego”) w gruncie odkrytym.

Miejsce realizacji projektu BerryTech:

 • Warsztaty Jagodowe (część pokazowa): Garwolewo k. Czerwińska nad Wisłą, 5 sierpnia 2018
 • część badawczo-wdrożeniowa: Karczmiska k. Opola Lubelskiego

Cel projektu:

 • optymalizacja technologii uprawy truskawki powtarzającej w warunkach klimatyczno-glebowych Polski,
 • ocena wielkości i struktury plonu oraz parametrów mechanicznych owoców,
 • ocena walorów smakowych owoców,
 • opracowanie technologii redukujących liczbę zabiegów oraz obniżających pozostałości środków ochrony roślin,
 • ocena aspektów ekonomicznych założenia i prowadzenia plantacji truskawki powtarzającej w warunkach Polski

Założenia metodyczne:

 1. Porównanie potencjału plonotwórczego, walorów smakowych oraz jakości owoców 20 odmian truskawki powtarzającej:

Albion

San Andreas

Portola

Monterey

Harmony

Everly

Florina

klon 101702

Mariguette

Mara De Bois

Malga

Vivara
FF 1604 – 1000
FF 1503 – 1000
A 1371 – 1000
EMR 564 – 120
EMR 639 – 350

 1. Porównanie tempa wzrostu i potencjału plonotwórczego różnych typów sadzonek truskawki powtarzającej: Frigo A, A+, A++, “Plag”, sadzonki zielne,
 2. Ocena różnych systemów przygotowania gleby przed założeniem plantacji
 3. Ocena różnych technik biostymulacji systemu korzeniowego i ryzosfery przed oraz po posadzeniu roślin
 4. Opracowanie innowacyjnej technologii zastosowania nawozu krzemowego Sarmin maKSi ograniczającej zużycie środków ochrony roślin
 5. Porównaniu różnych harmonogramów ochrony biologicznej z priorytetem ograniczenia zużycia chemicznych środków ochrony roślin
 6. Wykorzystanie innowacyjnych nawozów stymulujących odporność roślin na stres biotyczny
 7. Ocena efektywności grupy nawozów inicjujących kwitnienie i wspomagających wzrost owoców

www.doradcajagodowy.pl

Scroll Up