O nas

dr inż. Paweł Krawiec

dr inż. Paweł Krawiec

Organizator oraz wykładowca licznych szkoleń z zakresu uprawy roślin jagodowych oraz pestkowych związany z Katedrą Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Specjalista z zakresu agrotechniki oraz ochrony roślin sadowniczych. Właściciel jagodowego gospodarstwa, w którym od ponad 10 lat prowadzone są doświadczenia wdrożeniowe. Współwłaściciel Doradcy Jagodowego Sp. z o.o. oraz właściciel Horti Team – firm zajmujących się działalnością badawczo-rozwojową, wdrożeniową oraz doradczo-szkoleniową w zakresie upraw jagodowych. Współtwórca licznych projektów doradczych (m.in. współorganizator wspólnie z portalem jagodnik.pl projektu “Malinowe Factory”).

dr hab. Zbigniew Jarosz

dr hab. Zbigniew Jarosz

Pracownik naukowy Katedry Uprawy i Żywienia Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, specjalista z zakresu mineralnego żywienia roślin oaz biostymulacji, doświadczony sadownik, twórca licznych projektów doradczych, m.in. współzałożyciel i prowadzący projekt “Grupa truskawkowa”. Współwłaściciel Doradcy Jagodowego Sp. z o.o. Autor wielu artykułów do czasopism branżowych. Od wielu lat współpracujący w terenie z licznymi gospodarstwami sadowniczymi.

Dział Badawczo-Rozwojowy:

mgr. inż. Agnieszka Filipe

mgr. inż. Agnieszka Filipek

mgr inż. Monika Wyroślak

Absolwentki Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie. Specjalistki ds. badań wdrożeniowych oraz  współautorki “Poradnika Integrowanej Ochrony Roślin Jagodowych 2018”. Autorki lub współautorki artykułów z zakresu uprawy roślin jagodowych dla czasopisma “Jagodnik” oraz portalu jagodnik.pl.

Albert Zwierzyński

Albert Zwierzyński

Doświadczony praktyk w zakresie uprawy truskawek. Współzałożyciel i współtwórca systemu doradczego ‘ Grupa Truskawkowa’. W czasie licznych spotkań i szkoleń, przybliża tematykę związaną z uprawą polową truskawek. Jest autorem lub współautorem wielu artykułów poświęconych tematyce uprawy truskawek i prowadzenia plantacji. Specjalista z zakresu systemów nawodniania plantacji oraz kontaktu w terenie z plantatorami.

Oferta

Nasza oferta skierowana jest zarówno do plantatorów indywidualnych, grup producenckich jak i do przedsiębiorstw z branży ogrodniczej i obejmuje:

  • Wsparcie merytoryczne w zakresie doboru technologii i odmian do nowych nasadzeń
  • Wsparcie w zakresie optymalizacji nawożenia i ochrony istniejących plantacji konwencjonalnych i ekologicznych
  • Kompleksowe doradztwo obejmujące opracowanie założeń technologicznych, dobór odmian, rekomendacje nawożenia oraz harmonogram bieżącej ochrony i biostymulacji w połączeniu ze stałym nadzorem nad plantacją
  • Badania wdrożeniowe produktów nawozowych, preparatów poprawiających parametry ryzosfery, biostymulatorów oraz środków ochrony roślin
  • Testy wegetacyjne nowych produktów i technologii
  • Profesjonalne szkolenia tematyczne z zakresu agrotechniki roślin sadowniczych
  • Doradztwo w organizacji szkoleń, konferencji oraz warsztatów
Scroll Up