Problemy z wydolnością systemu korzeniowego i biostymulacja ryzosfery

16 lipca 2018

Problemy z wydolnością systemu korzeniowego i biostymulacja ryzosfery

Na wielu plantacjach truskawki tradycyjnej (dnia krótkiego) uwidaczniają się nietypowe purpurowo-filetowe przebarwienia liści świadczące o problemach z wydolnością ryzosfery (fot. 1).

 

fot. 1. Charakterystyczne fioletowo-purpurowe zabarwienie liści świadczące o niewydolności systemu korzeniowego roślin (okolice Grójca, początek lipca 2018)

 

Objawy takie intensyfikują się po przejściu fali obfitych opadów, szczególnie na glebach ciężkich. O początkach problemów z wydolnością korzeni świadczy nietypowe więdnięcie roślin, które pojawia się wraz z nadejściem upalnej pogody po przejściu obfitych opadów (fot. 2).

 

fot. 2. Więdniecie roślin przy optymalnej wilgotności gleby jest pierwszym sygnałem problemów z wydolnością systemu korzeniowego.

 

O skali problemu Plantator może się przekonać wykopując roślinę z nietypowym przebarwieniem liści oraz oceniając stan jej systemu korzeniowego. Zazwyczaj system korzeniowy takich roślin jest ciemobrunatny, z małą ilością włośników (fot. 3).

 

fot. 3. Brunatny system korzeniowy z małą ilością włośników to ewidentny dowód na konieczność wdrożenia zabiegów regeneracyjnych.

Zły stan systemu korzeniowego wymaga natychmiastowych zabiegów regeneracyjnych. Na plantacjach, na których system korzeniowy truskawki jest osłabiony należy bezwzględnie unikać stosowania herbicydów, które najczęściej dodatkowo osłabiają funkcjonowanie roślin.

 

fot. 4. Zdrowy i prawidłowo rozwinięty system korzeniowy

 

Zabiegi regeneracyjne

Jakie zabiegi należy wykonać aby poprawić warunki funkcjonowania systemu korzeniowego? Jak przyspieszyć odbudowę korzeni truskawki?

 

Pierwszym zabiegiem jaki należy zastosować po stwierdzeniu problemów z wydolnością systemu korzeniowego truskawki , którego celem jest poprawa warunków rozwoju korzeni, jest zastosowanie preparatu humusowego:

 

– H 850 w dawce 2-3 kg na ha

 

Następnie do ryzosfery należy wprowadzić preparat stymulujący odbudowę systemu korzeniowego:

 

– Humik w dawce 5,0 litr na ha

 

Powyższe nawozy można zastosować pod rośliny wraz z fertygacją przy zastosowaniu 15000-25000 litr wody na ha lub poprzez podlewanie stosując 0,5 kg (lub 0,5 litr) preparatu na 1000 litr wody.

 

Kolejnym krokiem wspomagającym prawidłową regenerację i odbudowę  systemu korzeniowego powinno być zastosowanie dokorzeniowo lub w oprysku nalistnym preparatu Huwa San w dawce 0,5-1,0 litr na ha. Zastosowanie tego preparatu będzie blokowało rozwój patogenów odglebowych z rodzaju Phytophtora sp.

 

Alternatywą jest dokorzeniowe zastosowanie nawozu zawierającego fosforyn potasu:

 

–  Fosfi Aktiv PK 51-9 w dawce 3-5 litr na ha .

 

Zastosowanie fosforynów jest jednym z najtańszych i najskuteczniejszych rozwiązań hamujących rozwój grzybów z rodzaju Phytophtora sp. (zastosowanie nawozu fosforynowego prowadzi do kumulacji fosforynów w roślinach).

 

 

 

 

dr hab. Zbigniew Jarosz

Doradca Jagodowy

Scroll Up