Susza i upały (33/11.05.18)

11 maja 2018

Susza i upały

 

 

W większości regionów Polski obserwuje się głęboki deficyt wilgoci. Szczególnie drastyczną sytuację odnotowuje się w centralnej i południowej części kraju, gdzie w niektórych rejonach opadów atmosferycznych nie odnotowano od początku kwietnia. Sytuację pogarsza relatywnie wysoka temperatura, intensywne nasłonecznienie oraz silny wiatr, intensyfikujące transpirację oraz wysuszające glebę. W bieżącej fazie rozwojowej truskawki-intensywnego wzrostu owoców u odmian wczesnych i średniowczesnych, kwitnienia u odmian średniopóźnych oraz tworzenia kwiatostanów u odmian późnych – niedobór wilgoci spowoduje spadek wydajności plonotwórczej oraz pogorszenie jakości i trwałości owoców.

 

Fot. 1. Objawy głębokiego niedoboru wilgoci na odmianie Honeoye uprawianej na glebie piaszczystej bez regularnego nawadniania (okolice Tarnowa, 06.05.2018)

 

Fot. 2. W okresie kwitnienia i wzrostu owoców niedobór wilgoci spowoduje spadek wielkości plonu oraz drastyczne pogorszenie jego jakości (odmiana Roksana, okolice Ciechnowa 08.05.2018)

 

Jak poprawić retencję wody w glebie?

Jakie zabiegi agrotechniczne zwiększają odporność truskawki na niedobór wilgoci oraz niwelują stres niedoboru wody?

 

  1. Płytkie zruszenie powierzchni gleby

Najtańszym i najszybszym sposobem ograniczenia parowania wody z gleby jest spulchnienie jej powierzchni (fot. 3). Przerwanie kapilarów glebowych ogranicza podsiąkanie wody i jednocześnie zmniejsza jej parowanie. Zabieg ten najczęściej jest wykonywany na plantacjach prowadzonych metodą ekologiczną i ma również za zadanie usunięcie zachwaszczenia. Spulchnianie należy wykonać na tyle płytko aby nie uszkadzać korzeni truskawki zalegających tuż pod powierzchnią gleby (2-5 cm).

 

Fot. 3. Spulchnienie powierzchni gleby zmniejsza straty wilgoci związane z parowaniem (odm. Marmolada, okolice Przemyśla 06.05.2018)

 

  1. Ściółkowanie słomą

Popularne „słomowanie” (fot. 4) jest najpopularniejszym a zarazem najskuteczniejszym zabiegiem poprawiającym retencję wody. Okrycie powierzchni gleby warstwą słomy ogranicza jej parowanie oraz poprawia wchłanianie podczas nawadniania (szczególnie wykonywanego z użyciem deszczowni)

 

Fot. 4. Wyściółkowanie gleby słomą zmniejsza straty wody powodowane parowaniem oraz poprawia retencję po nawadnianiu

 

Fot. 5. Przed nawadnianiem plantacji deszczownią glebę najlepiej jest wyściółkować słomą, co poprawi wchłanianie wody oraz jej wykorzystanie przez rośliny

 

 

  1. Zabieg ograniczający transpirację i zmniejszający stres niedoboru wilgoci

W okresie niedoboru wilgoci i wysokich temperatur należy wykonać zabieg nawozem wapniowo krzemowym:

– Barier Si+Ca w dawce 2,0-2,5 litr na ha.

Po oprysku nawozem Barrier Si –Ca na liściach tworzy się ochronna warstwa krzemowo- wapniowa widoczna gołym okiem jako delikatny jasnoszary nalot, który z czasem wbudowuje się w warstwę woskową. Zabiegi nawozem Barier Si-Ca najlepiej jest wykonywać regularnie co 6-7 dni aby pokryć nowo wyrastające liście.

 

Stosowanie nawozu Barier Ca-Si wspomaga również ochronę roślin przed przędziorkiem – krzem zastosowany na liście fizycznie zakleja i unieruchamia zarówno formy ruchome jak i jaja szkodnika. Oczywiście jest to jedynie zabieg wspomagający ochronę chemiczną.

 

Stosując nawóz Barrier Si-Ca w mieszance z innymi agrochemikaliami należy zawsze upewnić się co do możliwości sporządzenia takiej mieszanki.

 

  1. Nawadnianie :

W okresie upałów i intensywnego nasłonecznienia należy zapewnić roślinom optymalną wilgotność środowiska korzeniowego, co zmniejszy poziom stresu związany z niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

W okresie intensywnego nawadniana plantacji należy wprowadzić do ryzosfery kolejną dawkę preparatu humusowego:

– H 850WG (2 kg na hektar z 15000-20000 litrów wody).

Kwasy humusowe poprawiają właściwości sorpcyjne gleby oraz jej zdolność retencji wody a zatem pozwolą roślinom lepiej przetrwać okresy upałów.

W okresie niskiej wilgotności gleby i wysokich temperatur nawozy w formie fertygacji należy stosować w maksymalnym rozcieńczeniu: 0,5-0,75 kg nawozu na metr sześcienny wody wprowadzonej pod rośliny.

Zagadnieniom fertygacji będzie poświęcona kolejna informacja agrotechniczna.

 

dr hab. Zbigniew Jarosz

DORADCA JAGODOWY

Scroll Up