Uwaga na przegrzanie roślin w tunelach i pod folią perforowaną (IWT 15/12.04.)

12 kwietnia 2018

Uwaga na przegrzanie roślin w tunelach i pod folią perforowaną

 

Utrzymujące się od kilku dni ocieplenie znacznie przyspieszyło wegetację roślin. Intensywne tempo rozwoju najbardziej uwidacznia się w uprawie tunelowej. W wysokich tunelach foliowych wczesne odmiany truskawki weszły już w fazę kwitnienia.

 

Fot. 1. Odmiana Flair uprawiana w wysokim tunelu foliowym (okolice Czerwińska nad Wisłą, 11.04.2018)

 

Fot. 2. Odmiana Flair uprawiana w wysokim tunelu foliowym (okolice Czerwińska nad Wisłą, 12.04.2018)

 

fot. 3. Odmiana Clery uprawiana w tunelu wysokim (okolice Kalisza, 10.04.2018)

 

Fot. 4. Odmiana Alba uprawiana w wysokim tunelu foliowym (okolice Wrocławia, 10.04.2018)

 

W okresie tak intensywnego wzrostu i rozwoju roślin należy pamiętać o utrzymaniu optymalnej wilgotności ryzosfery oraz o regularnym uzupełnianiu składników pokarmowych w formie fertygacji.

W okresach wysokich temperatur oraz intensywnego nasłonecznienia należy pamiętać o konieczności prawidłowego wietrzenia tuneli foliowych. Należy również rozważyć odkrycie plantacji przyspieszanych folią perforowaną. Przegrzanie roślin nie jest sposobem na przyspieszenie kwitnienia. Nadmierny wzrost temperatury w tunelu foliowym lub pod folią perforowaną utrudnia, lub niekiedy całkowicie uniemożliwia proces zapylenia a także powoduje wystąpienie głębokiego stresu wewnątrzkomórkowego. Narażenie roślin na silny stres termiczny przez dłuższy czas może spowodować zahamowanie ich rozwoju.

 

Fot. 5. Uszkodzenie liści truskawki odm. Honeoye spowodowane zbyt długim przetrzymywaniem roślin pod folia perforowaną.

 

dr hab. Zbigniew Jarosz

Albert Zwierzyński

 

www.doradcajagodowy.pl

Scroll Up