LogowanieRejestracja

Ocena pąków borówki wysokiej.

19 marca 2018

Podczas oceny uszkodzeń mrozowych kilku odmian borówki amerykańskiej okazało się, że szczególnie mocno zostały uszkodzone pąki odmiany ‘Bluegold’. Borówka amerykańska jest odporna na niskie temperatury, jednak dużą rolę odegrała faza rozwoju pąka.

Scroll Up