LogowanieRejestracja

Ogłodzenia na dolnych liściach maliny „jesiennej”

8 sierpnia 2019

Ogłodzenia na dolnych liściach maliny „jesiennej”

 

Ogłodzenia na dolnych liściach maliny „jesiennej”

 

W bieżącej fazie rozwojowej -intensywnego kwitnienia oraz wyrastania owoców, w dolnych partiach pędów  maliny „jesiennej” mogą się pojawiać charakterystyczne przebarwienia międzynerwowe liści będące wynikiem ogłodzenia z makroskładników (głównie magnezu i azotu). Ogłodzenia te mogą wynikać zarówno z okresowego spadku koncentracji wymienionych makroskładników w ryzosferze roślin jak i nieprawidłowego funkcjonowania wiązek przewodzących w pędach, będącego efektem wiosennych uszkodzeń przymrozkowych pędów.

Doraźnym rozwiązaniem spowalniającym zjawisko postępujących ogłodzeń może być intensywne dokarmianie pozakorzeniowe według jednego z poniższych wariantów wybranych zgodnie z bieżącym stanem plantacji oraz spodziewaną zasobnością gleby:

 

Wariant I

AminoQuelant Mg w dawce 2,0 litr na ha+ mocznik 2,5 kg na ha w 500-750 litrach wody na ha

 

Wariant II

TerraSorb Complex 1,0 litr na ha + Krista MgS 5 kg na ha w 500-750 litrach wody na ha

Powyższe nawozy i koncentraty aminokwasowe można łączyć z zabiegami ochrony przestrzegając ogólnych zasad łącznego stosowania agrochemikaliów oraz granicznych stężeń cieczy użytkowej, bezpiecznych dla roślin. W przeciwnym wypadku może dojść do fitotoksycznego uszkodzenia blaszki liściowej lub kwiatów.

 

Nawożenie dokorzeniowe uzupełniające makroskładniki pokarmowe

Na plantacjach, na których istnieje ryzyko za niskiej zawartości makroskładników pokarmowych w glebie, które zazwyczaj jest głównym powodem wystąpienia ogłodzeń na liściach, należy zastosować nawożenie uzupełniające w jednym z proponowanych poniżej wariantów:

 

Wariant I

Yara Liva Tropicote 100 kg  na ha + Patentkali 100-150 kg na ha

lub

 

Wariant II

Unika Calcium 100 kg  na ha + ESTA Kiserit 100 kg na ha

 

 

Zespół Doradcy Jagodowego

 

 

 

Ogłodzenia na dolnych liściach maliny „jesiennej”
Scroll Up