LogowanieRejestracja

Ogłodzenia na pędach maliny letniej, 29.maj.2019.

29 maja 2019

Ogłodzenia na pędach maliny letniej, 29.maj.2019.

 

 

https://www.doradcajagodowy.pl/?post_type=malina&p=2736&preview=true

 

 

W bieżącej fazie rozwojowej, przy intensywnym wzroście pędów kwiatostanowych, na malinie letniej masowo zaczęły pojawiać się ogłodzenia z makroskładników. Ich objawem są żółknące najstarsze liście. Ogłodzenia te są najczęściej efektem uszkodzeń mrozowych wiązek przewodzących w pędach głównych lub infekcji grzybowej podstawy pędu (w przypadku infekcji grzybowej powierzchnia aktywnych wiązek przewodzących jest za mała do efektywnego odżywienia pędu). Bardzo rzadko ogłodzenia są wynikiem niedoboru składników pokarmowych w ryzosferze roślin, a zatem intensywne nawożenia doglebowe w tej fazie rozwojowej jest niewskazane.

Doraźnym rozwiązaniem spowalniającym zjawisko postępujących ogłodzeń może być intensywne dokarmianie pozakorzeniowe według jednego z poniższych wariantów, wybranych zgodnie z bieżącym stanem plantacji oraz spodziewaną zasobnością gleby:

 

Wariant I

w przypadku konieczności jednoczesnego uzupełnienia mikroskładników pokarmowych w roślinach

TerraSorb Complex 1,0 l/ha + mocznik 1,5 kg/ha w 500-800 litrach wody/ha

 

Wariant II

-w przypadku ryzyka niskiej zawartości wapnia w glebie i konieczności uzupełnienia tego pierwiastka w roślinach

AminoQuelant Ca w dawce 2,0 l/ha + mocznik 1,5 kg/ha w 500-800 litrach wody na ha

 

Wariant III

-w przypadku konieczności jednoczesnego dostarczenia magnezu w celu pobudzenia biosyntezy chlorofilu

AminoQuelant Mg w dawce 2,0 l/ha+ mocznik 1,5 kg/ha w 500-800 litrach wody na ha

 

Wariant IV

-w przypadku spowolnienia procesu postępujących ogłodzeń powodowanych przez niedobór azotu i potasu

Aminoplant w dawce 2,0-3,0 l/ha+ saletra potasowa (Krista K) 1,5 kg/ha w 500-800 litrach wody na ha

 

Powyższe nawozy i koncentraty aminokwasowe można łączyć z zabiegami ochrony przestrzegając ogólnych zasad łącznego stosowania agrochemikaliów oraz granicznych stężeń cieczy użytkowej, bezpiecznych dla roślin. W przeciwnym wypadku może dojść do fitotoksycznego uszkodzenia blaszki liściowej lub kwiatów.

 

Nawożenie dokorzeniowe uzupełniające makroskładniki pokarmowe

 

Na plantacjach, na których istnieje ryzyko za niskiej zawartości makroskładników pokarmowych w glebie, które również może być powodem wystąpienia ogłodzeń na liściach, można zastosować nawożenie uzupełniające w jednym z proponowanych poniżej wariantów:

Wariant I:

Unika Calcium w dawce 75-100 kg/ha (przy wysiewie rzędowym)

lub

Wariant II

Yara Liva Tropicote 75-100 kg/ha + Patentkali 75-100 kg/ha – dla plantacji, na których istnieje ryzyko niskiej zawartości magnezu

 

 

Zespół Doradcy Jagodowego

 

 

 

Ogłodzenia na pędach maliny letniej, 29.maj.2019.
Scroll Up