LogowanieRejestracja

Zabiegi wspomagające regenerację malin po silnym gradobiciu

30 sierpnia 2019

Zabiegi wspomagające regenerację malin po silnym gradobiciu

 

 

Przedłużająca się upalna pogoda zwiększa ryzyko wystąpienia gwałtownych zjawisk burzowych, którym bardzo często towarzyszą intensywne gradobicia. Niebezpieczne fronty burzowe regularnie przetaczają się przez Polskę, siejąc spustoszenie na plantacjach. Gradobicia są szczególnie groźne dla plantacji maliny owocującej na pędach jesiennych, na których obecnie trwają zbiory owoców.

 

 

Jak postępować z roślinami po gradobiciu?

 

Szkodliwość gradobicia polega głownie na fizycznym uszkodzeniu owoców, liści i pędów. Powstałe rany, będące uszkodzeniem tkanki, to idealna droga do infekcji grzybów patogenicznych.

 

 

Podstawowym zabiegiem, który należy wykonać po gradobiciu jest jak najszybsze zabezpieczenie zranień przed infekcją chorobotwórczą. W przypadku maliny jesiennej kwestia ta jest o tyle utrudniona, iż trwające zbiory uniemożliwiają wykorzystanie chemicznych środków ochrony roślin o długiej karencji. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się jak najszybsze wykonanie oprysku preparatem biologicznym Poliversum WP w układzie:

 

Poliversum WP w dawce 0,15-0,2 kg/ha z dodatkiem TerraSorb Complex w dawce 1,0 litr/ha oraz Protector w dawce 0,3 litr/ha w 600-800 litrach wody

 

Dodatek koncentratu aminokwasowego będzie niwelował stres wywołany uszkodzeniem tkanki podczas gradobicia jak również będzie stymulował działanie preparatu biologicznego.

Należy jednak pamiętać, iż w wyniku uszkodzeń gradowych roślina traci olbrzymią powierzchnię asymilacyjną. Niekiedy uszkodzenia liści i łodyg są na tyle duże, iż realna powierzchnia odpowiedzialna za fotosyntezę spada o 50-70%.

 

 

Zabiegi wspomagające regenerację malin po silnym gradobiciu

 

Przy tak silnych uszkodzeniach roślin konieczne jest regularne opryskiwanie nawozem o właściwościach biostymulujących, zawierającym jednocześnie prekursory niezbędnych fitohormonów- np. Maxi Grow w układzie:

 

Maxi Grow w dawce 0,4-0,5 litr/ha plus AminoQuelant Mg w dawce 0,5-1,0 litr/ha plus mocznik w dawce 2,0-3,0 kg/ha w 600-800 litrach wody

 

Powyższy zabieg należy wykonywać regularnie co 7-10 dni do końca zbiorów. Nawozy można łączyć z zabiegami ochrony roślin stosując się do ogólnych zasad łącznego stosowania agrochemikaliów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabiegi wspomagające regenerację malin po silnym gradobiciu
Scroll Up