LogowanieRejestracja

Agrotechnika na plantacji truskawki w czasie suszy, 24.04.2019

25 kwietnia 2019

Agrotechnika na plantacji truskawki w czasie suszy, 24.04.2019

 

 

Agrotechnika na plantacji truskawki w czasie suszy, 24.04.2019

 

Ze względu na długotrwały niedobór opadów atmosferycznych w większości rejonów Polski obserwuje się drastyczną suszę. Poza niewielkimi rejonami, gdzie lokalnie odnotowano od kilku do kilkunastu mm opadu, w zasadzie od ponad dwóch miesięcy nie obserwowano opadów, które w istotny sposób mogłyby zwiększyć wilgotność gleby. Sytuacja taka jest szczególnie niekorzystna dla truskawek w fazie kwitnienia i wyrastania owoców.

 

Fzaz kwitnienia i wyrastania owoców truskawki

 

Nawadnianie plantacji

 

Zabiegiem niwelującym niedobór wilgoci w glebie jest oczywiście nawadnianie. Należy podkreślić iż w okresie kwitnienia truskawki stosujemy nawadnianie kroplowe. Stosowanie deszczowni, szczególnie w tej fazie rozwojowej roślin, niesie ze sobą ogromne ryzyko zwiększenia presji chorobowej . Poza tym w tych warunkach pogodowych jakie obecnie panują w Polsce (względnie wysokie temperatury i silny wiatr) straty wody podczas deszczowania będą sięgały nawet 40- 60 %.

 

 

Nawadnianie kroplowe

 

Do pomiaru wilgotności gleby służą tensjometry. Na tego typu urządzeniach optymalny zakres wilgotności gleby z reguły jest oznaczony kolorem zielonym a wilgotność krytyczna – czerwonym.

 

 

Tensjometr

 

Nawadnianie należy włączać regularnie tak, aby siła ssąca gleby nie była większa niż -300 hPa (mbar). Dla plantatorów, którzy nie posiadają mierników wilgotności, zalecamy

jednorazową dawkę polewową wody w ilości 15-25 m3/ha (dawka uzależniona od orientacyjnej wilgotności gleby).

 

Zabiegi ograniczające nadmierną transpirację u roślin

 

Należy również pamiętać iż panujące obecnie silne wiatry, w połączeniu z wysoką temperaturą  powietrza, w drastyczny sposób wzmagają transpirację u roślin.

 

 

Susza potęgowana silnymi wiatrami

 

Transpiracja jest procesem fizjologicznym, niezbędnym do pobierania składników pokarmowych, wzrostu i rozwoju roślin. Jednak nadmierna transpiracja powoduje niepotrzebne straty wilgoci. Aby ją zmniejszyć należy zastosować oprysk nawozem krzemowym, np.:

 

  • BARRIER Si-Ca  w dawce od 1,5-2,5 l/ ha
  • lub POTASIL PLUS KRZEM w dawce 2-2,5 l/ha.

 

Nawóz BARRIER Si-Ca można również dodawać do zabiegów ochrony roślin, co będzie miało korzystny wpływ na ich skuteczność. Przy wykonywaniu zabiegów łączonych, dawkę nawozu krzemowego należy ograniczyć do 0,5- 1 l/ha. Regularne stosowanie dodatku nawozu krzemowego do zabiegów ochrony roślin, bądź  też stosowanie samodzielnych zabiegów tym nawozem, wpływa korzystnie na zniwelowanie stresu oksydacyjnego  wywołanego niedoborem wody bądź też wysoką temperaturą.

 

Ważne!

Nawozów krzemowych nie należy łączyć z nawozami wapniowymi, fosforowymi i miedziowymi.

Przed każdym zabiegiem należy zapoznać się z etykietą środka ochrony roślin, nawozu czy preparatu wspomagającego!

 

 

 

Agrotechnika na plantacji truskawki w czasie suszy, 24.04.2019
Scroll Up